Quả cân chuẩn (hộp) Set box Precision Test Weights
Kích cỡ: theo mỗi hộp Size: by box
Có giấy chứng nhận hiệu chuẩn Accredited Calobration Certificate
Thông số kỹ thuật:

Hình trụ tròn, có thể xếp thành lớp

Chất liệu: Thép không rỉ

Cấp chính xác: F2, F1, M1

Mỗi quả cân có 1 lỗ để hiệu chuẩn

Xuất sứ: Korea

Technical  Specification:

Circular cylinder , stackable

Meterial: Stainless Steel

Accuracy class:  F2, F1, M1

Each has an adjustable hole a adjustment

Orginal: Korea

Bộ quả cân chuẩn 25 quả bao gồm các quả sau:

Loại Quả Số Lượng Loại Quả Số Lượng Loại Quả Số Lượng
1mg 1 2mg 2 5mg 1
10mg 1 20mg 2 50mg 1
100mg 1 200mg 2 500mg 1
1g 1 2g 2 5g 1
10g 1 20g 2 50g 1
100g 1 200g 2 500g 1
1kg 1        

 

Quả chuẩn có thể được sử dụng cho các ứng dụng sau đây:
Điều chỉnh Có thể từ sự cân bằng chính xác (căn góc). Nó là cần thiết để sửa chữa lỗi sai chuẩn tải  nên thường xuyên điều chỉnh trên quả chuẩn và sau đó có thể thực hiện hiệu chuẩn và cấp giấy chứng nhận tại các TTĐL.
 
Hiệu chuẩn Để đánh giá hiệu suất của sự cân bằng (calibrate) và chứng minh sự chính xác với các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Nó là cần thiết để hiệu chỉnh các công cụ bằng cách sử dụng một trọng lượng hiệu chuẩn được chứng nhận.
 
Kiểm tra Dùng để kiểm tra (testing) để đảm bảo trọng lượng chính xác và cần chỉnh độ chính xác khi công cụ nghi ngờ.Đây là một tiến trình bình thường nên được thực hiện trên cơ sở sử dụng hàng ngày hoặc trước khi vận hành.

Lựa chọn cấp chính xác

Điều này phụ thuộc vào cách bạn sẽ sử dụng các quả chuẩn, và đặc điểm kỹ thuật của từng loại cân điện tử. Tuy nhiên, như một quy luật của lựa chọn có thể sử dụng sau đây:

[e] Cấp chính xác E2: Cân phân tích (0.1mg và chính xác hơn)

[f]  Cấp chính xác F1: Cân theo gram (0.1g và chính xác hơn)

[m] Cấp chính xác M1: Cân thông dụng và Cân công nghiệp (1g và kém chính xác)

Chọn khối lượng quả chuẩn

Số lượng và trọng lượng quả chuẩn cần dùng phụ thuộc vào ứng dụng mà bạn đang sử dụng hoặc loại cân điện tử đang dùng. Chúng tôi khuyên bạn nên trang bị quả chuẩn theo số lượng xấp xỉ tải trọng tối đa của cân để thực hiện hàng ngày hoặc kiểm tra trước khi sử dụng.